• High-quality womens down vest to keep warm and thick

    न्यानो र बाक्लो राख्न उच्च स्तरको महिलाले बनियानलाई तल झार्छन्

    उहाँ भेष्टमा कम गर्नुहोस एक मानक संस्करण हो जुन तपाईंलाई भारी महसुस नगरी पतनको मौसममा तपाईंलाई न्यानो राख्न सक्छ। यो अश्रु-प्रतिरोधक बनियान लेयर गर्न सजिलो छ र बाहिर घुम्दा तपाईंलाई न्यानो राख्न हंस डाउन इन्सुलेशन प्रयोग गर्दछ। यो बनियट भण्डार गर्न सजिलो छ, त्यसैले तपाईं द गो मा पनि तयार हुन सक्नुहुन्छ।